Trading

Trading (giao dịch) là việc bạn tham gia vào một thị trường tài chính nào đó với mục đích tìm kiếm lợi nhuận thông qua hành động mua hoặc bán một loại tài sản. Thay vì cố gắng kiếm lời từ những xu hướng tăng dài hạn trên thị trường, các trader tìm kiếm những động thái giá ngắn hạn để đạt được lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm.

Chúng ta có thể tham gia trading tại một số thị trường như: thị trường chứng khoán, thị trường tiền mã hóa (crypto currency), thị trường ngoại hối (forex).